Dấu Con Thú 666 sắp đến rồi! Hỡi dân Ta, HÃY RA KHỎI Ba-by-lôn! (Đã sửa lại chút)

21
12Sách Khải Huyền 14 nói gì về dấu Con Thú? Dấu Con Thú 666 không thể là con chíp máy tính được. Tất cả liên quan đến sự thờ phượng. Ngày Sabát giả là ngày thứ nhất (Chủ Nhật), sẽ là dấu của Con Thú. Ngôi vị Giáo hoàng là số Con Thú (666), và tôn thờ “ĐCT Ba Ngôi” là có danh phạm thượng của Con Thú ̣(Khải Huyền 13:16-17).

Hình tượng con thú sẽ được hình thành ở Mỹ khi các giáo phái tin lành sa ngã hợp nhất với chính phủ Mỹ để lập thành Hội Thánh-Nhà Nước – hình tượng giống Công Giáo-Vatican. Nước Mỹ là con thú thứ hai của Khải Huyền 13, nó và các tiên tri giả sẽ lừa gạt mọi dân cư trên ̣đất bằng các phép lạ, rồi bắt mọi người tôn thờ hình tượng Con Thú và nhận dấu Con Thú. Ngày Sabát thật là ngày thứ bảy chứ không phải ngày thứ nhất mà bây giờ được gọi là ngày Chủ Nhật. Đa-ni-ên 7:25 đã cảnh báo Con Thú sẽ tìm cách thay đổi thì giờ và luật pháp (10 điều răn).

Sứ điệp ba thiên sứ của Khải Huyền 14:6-12:
Thiên sứ thứ nhất: kêu gọi mọi người tôn thờ Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha – là Đấng Tạo Hóa Tối Cao đã dựng nên trời, đất, biển và các suối nước (Xuất Hành 20:11, Lu-ca 10:21). Đây là sự kêu gọi tôn thờ Đức Chúa Cha và giữ ngày thứ bảy (Sa-bát) thánh thay vì tôn thờ ĐCT Ba Ngôi và giữ ngày thứ nhất (chủ nhật).

Thiên sứ thứ hai nói: Babylôn đã đổ rồi – phơi bày các tội ác của Con Đại Dâm Phụ Babylôn (Giáo Hội Công Giáo La Mã) và những con gái của nó (những giáo hội Cơ Đốc sa ngã).

Thiên sứ thứ ba (9-12): cảnh báo mọi người về sự trừng phạt của Đức Chúa Trời với những người có dấu, danh và số Con Thú. Thông Điệp này cũng nhấn mạnh rằng những thánh đồ vẫn sẽ trung thành vâng giữ 10 điều răn bởi vì họ có đức tin thật nơi Đấng Christ.

Thông điệp “Hãy RA KHỎI BABYLÔN” cũng được lặp lại trong Khải Huyền 18:4 trước khi tai họa đổ xuống. Tất cả các thông điệp này là thông điệp tình yêu của ĐCT nhằm giải cứu mọi người khỏi sự trừng phạt / sự chết đời đời. ĐCT đang kêu gọi dân Ngài khắp nơi hãy ra khỏi Babylôn, hãy ra khỏi sự thờ phượng sa ngã (thuyết Ba Ngôi và sabát chủ nhật).

Hãy tìm hiểu sự thật:

Giăng 17:3 – Đây là SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI: đó là họ nhận biết CHA, Ðức Chúa Trời thực hữu duy nhất, và Ðức Chúa Giêsu Christ, Ðấng Cha đã sai đến.

1 Cô-rinh-tô 8:6 – về phần chúng ta, CHỈ CÓ MỘT Đức Chúa Trời mà thôi, là ĐỨC CHÚA CHA, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại CHỈ CÓ MỘT Chúa mà thôi (Công Vụ 2:36), là CHÚA GIÊ-SU CHRIST, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy.

Đọc lời chứng của chúng tôi:
FB Page:

Nguồn: https://atgbook.net

Xem thêm bài viết khác: https://atgbook.net/hoc-tieng-trung/

21 COMMENTS

 1. Tôi từng thắc mắc tại sao Thiên Chúa Giáo k cho đọc sách Khải Huyền… thì ra trong sách KH DCT đã tiên tri về tội ác của GH này nhiều đến vậy. 😢 là dân Chúa mà lại sống chung với kẻ thù cũng k biết

 2. Sai sót rồi add ơi……… Chúa Jesus phục Sinh vào ngày chúa Nhật nhé….. thôi ời ân điểm rồi bước đi bằng đức tin nhé…… các điều giăn điều nằm dưới thời ân điểm… Chúa Jesus đã mở ra một thời kì mới rồi nhé….. tất cả luật pháp chỉ tóm lại trong câu.. hãy yêu Chúa hết lòng hết linh hồn hết chí khôn…. và yêu mọi người như xung quanh mình nhé……..

 3. Xin hỏi cuộc sống mới bạn ở hội thánh nào hoạc giáo phái nào. sabat thứ bảy cũng có nhiều hệ phái mang danh chúa. Và như bạn nói ở đây ĐCT có hai ngôi ư. Cho tôi tham khảo xem biết đâu chân lý mà bạn đang đi lại chính xác hơn những gì mà tôi đã tìm hiểu và nghe từ trước

 4. Chạy khỏi babylon rồi thì chạy vào đâu đây? Hãy xem lời đáp trog kih thánh!
  "Khá dựng cờ hướng về Si-ôn! Hãy trốn đi, đừng dừng lại! Vì ta khiến từ phương bắc đến một tai-nạn, tức là một sự hư-hại lớn."

  Giê-rê-mi 4:6 VB1925

  https://bible.com/bible/193/jer.4.6.VB1925
  Như vậy, đct đã tha thiết kêu gọi những ai còn trog babylon lớn rằng hãy chạy vào sion đi!
  Tiếp,
  "Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội-lỗi với nó, cũng chịu những tai-họa nó nữa chăng;"

  Khải-huyền 18:4 VB1925

  https://bible.com/bible/193/rev.18.4.VB1925
  Tai họa ấy là ngày phán xét sau cùng. Thế còn sion ở đâu?
  và nhiều dân-tộc sẽ đến mà nói rằng: Hãy đến; chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp: Ngài sẽ dạy chúng ta về đường-lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật-pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem.

  Ê-sai 2:3 VB1925

  https://bible.com/bible/193/isa.2.3.VB1925
  Gierusalem là ai?
  Nhưng thành Giê-ru-sa-lem ở trên cao là tự-do, và ấy là mẹ chúng ta.

  Ga-la-ti 4:26 VB1925

  https://bible.com/bible/193/gal.4.26.VB1925
  Luật pháp sẽ ra từ mẹ giêrusalem tại sion. Còn chần chừ gì nữa mà khôg chạy đến sion là thành của các kỳ lễ trọng thể được đích thân chồi vua đavit tức sư tử chi phái giuđa lập nên ạ?
  "Rồi tôi thấy trong tay hữu Đấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng bảy cái ấn. Tôi cũng thấy một vị thiên-sứ mạnh-mẽ cất tiếng lớn kêu rằng: Ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này? Dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa. Vì không có ai đáng mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, nên tôi khóc dầm dề. Bấy giờ, một người trong các trưởng-lão nói với tôi rằng: Chớ khóc, kìa, sư-tử của chi-phái Giu-đa, tức là Chồi của vua Đa-vít, đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn ra."

  Khải-huyền 5:1‭-‬5 VB1925

  https://bible.com/bible/193/rev.5.1-5.VB1925

 5. Video vớ vẩn, chỉ là 1 đoạn clip và lồng chữ vào nói ba xàm. Những người lên án Đức Giáo Hoàng hay hội thánh thoạt nhìn thì thấy rất là sáng suốt, có vẻ satan đã chiếm lấy hội thánh rồi. Nhưng lại rơi vào cái bẫy của Satan. Chúa đã chọn thánh Phê Rô là tảng đá nền móng cho hội thánh. Không dễ gì mà satan control được hội thánh đâu, nó gây nên một vài chuyện xấu xa như ấu dâm ở Vatican để mọi người mất lòng tin vào hội thánh và thế là rơi vào bẫy của nó. Hãy tưởng tượng thế giới sẽ ra sao nếu không có Thiên Chúa, không có hội thánh để duy trì và phát triển thì sẽ ra sao. Nhìn xa ra đừng bám vào 1 vài cái xấu mà đánh giá.

 6. DGH không phải là cha thật đau mọi người ạ là quỷ Nhật vào thôi nó mới có phét lang mọi người tưởng là đang clib không phải đâu no là Santan

 7. Anh Tony Tu Ngo ơi . Úc nghĩ thời kỳ cuối đã đến rồi. Con thú 666 đã tự xưng là Đấng Christ và đã hợp nhất với quỷ satan . Chúng đã lên sẵn kế hoạch chống lại Đức Chúa Trời !

 8. * Con Thú trong đoạn 17 sách Khải Huyền là Thành Quốc Vantican, nó được chính thức thành lập năm 1929 thông qua hiệp ước Lateran và được cai trị bởi Giáo Hoàng.
  * Con Thú này có 7 cái đầu, mà 7 cái đầu là 7 vị vua cai trị con thú, tức cai trị Vantican. Nhưng sẽ có vị vua số 8 dấy lên và đi đến chỗ hư mất.
  * Theo danh sánh Giáo Hoàng, thì từ năm 1929, tức là năm mà nhà nước Vantican được thành lập cho đến nay, thì đã có 8 vị Giáo Hoàng lên ngôi. Vị Giáo Hoàng thứ 8 là Giáo Hoàng Phanxicô, tức là vị Giáo Hoàng hiện tại đang nắm quyền.
  * Đoạn 13 và 17 sách Khải Huyền vẫn nói về cùng một Con Thú có 7 đầu 10 sừng. Nhưng đoạn 13 Chúa không giải thích về 7 cái đầu, vì lúc đó 7 cái đầu của con thú chưa thực sự cai trị vào thời điểm đó (Vì mão triều thiên được đội trên sừng Con Thú chứ không đội trên đầu Con Thú). Sau đó đến đoạn 17 Chúa mới giải nghĩa về 7 cái đầu là gì (Vì đây mới là thời điểm cái đầu của nó nắm quyền cai trị) để chúng ta có thể xác định được chính xác kẻ sẽ đi đến chỗ hư mất là ai.
  * Chú ý : Khải huyền Đoạn 12 nói về Con rồng có 7 đầu 10 sừng, nó có 7 mão triều thiên đội trên đầu chứ không phải đội trên sừng. Như vậy Con Thú đoạn 17 có đặc điểm giống với Con rồng đoạn 12. Cho nên vị Giáo Hoàng hiện tại có thể chính là kẻ sẽ đi đến chỗ hư mất và đứng đằng sau hắn là Con rồng (Satan).

 9. Ở đạo Công giáo không bao giờ dạy về sách Khải Huyền vì sách này nói về chính thể của đoàn thể tôn giáo đối nghịch với Đức Chúa Trời. Chứng cớ quan trọng nữa là Đức Chúa Trời công nhận ai là người dân của Ngài thông qua dấu chứng là những người ăn thịt và uống huyết của Đức Chúa Jesus, là lời ví dụ còn thực thể là Lễ Vượt Qua Giao Ước Mới được tổ chức vào ngày 14 tháng giêng Thánh Lịch. Duy nhất Hội thánh của Đức Chúa Trời hiệp hội truyền giáo Tin Lành thế giới giữ mà thôi. "Công cuộc này nếu từ người ta thì sẽ tự hư đi, nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời…" ( Công vụ các sứ đồ 5: 39)

 10. Đức Chúa Trời là Đấng Trật Tự chứ không phải Vô Trật Tự ạ, chỉ có Hội Thánh là y nguyên lời dạy của ĐCT trong Kinh Thánh mới là Hội Thánh chân thật, và ĐCT Jêsus phải đến một lần nữa để khôi phục lại mọi lẽ thật bị ma quỷ dẫm nát. Hội Thánh duy nhất trên thế giới giữ mọi lẽ thật mà ĐC Jêsus Sơ Lâm lập nên là Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới. Đã đến lúc mọi cỏ lùng bị bó lại và bị đốt chỉ còn lại lúa mì thu hoạch thôi ạ, số 666 là thế chế giáo hoàng La Mã do Thiên Chúa Giáo cầm đầu suốt 1900 năm là con thú nhận quyền phép từ con rồng và các Hội thánh Tin lành đều là con đẻ của con thú mà thôi. Xin vui lòng xem lẽ thật tại website : @t và @ của Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới. Xin hãy tìm hiểu cẩn thận, đó là con đường lẽ thật trọn vẹn cho anh chị ạ!

 11. Đức Chúa Trời là Đáng Trật Tự chứ không phải Vô Trật Tự ạ, chỉ có Hội Thánh là y nguyên lời dạy của ĐCT trong Kinh Thánh mới là Hội Thánh chân thật, và ĐCT Jêsus phải đến một lần nữa để khôi phục lại mọi lẽ thật bị ma quỷ dẫm nát. Hội Thánh duy nhất trên thế giới giữ mọi lẽ thật mà ĐC Jêsus Sơ Lâm lập nên là Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới. Đã đến lúc mọi cỏ lùng bị bó lại và bị đốt chỉ còn lại lúa mì thu hoạch thôi ạ, số 666 là thế chế giáo hoàng La Mã do Thiên Chúa Giáo cầm đầu suốt 1900 năm là con thú nhận quyền phép từ con rồng và các Hội thánh Tin lành đều là con đẻ của con thú mà thôi. Xin vui lòng xem lẽ thật tại website : vn.watv.org và youtube.com của Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới. Xin hãy tìm hiểu cẩn thận, đó là con đường lẽ thật trọn vẹn cho anh chị

 12. Cảm tạ ơn chúa.các bạn ơi hãy tỉnh dậy đi .ngày chúa đến sắp đến rồi .lời kinh thánh đã ghi chép hoàn toàn sắp xảy ra rồi.hãy cầu xin chúa tha tội và xin ngài cứu lấy chúng ta khỏi con số 666

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here