[Luyện nghe tiếng trung] Audio 24B # Nghỉ ngơi hay làm việc, bạn muốn cái nào

49
9Có phần chữ hán dưới phần bình luận nhưng vì quá dài mình phải chia thành nhiều bình luận, các bạn chịu khó tìm dưới pâhnf bình luận nhé!!!!😍😍😍
Mỗi câu chuyện sẽ có hai phần: phần A là phần cốt chuyện, phần B là phần giải thích câu chuyện cũng như làm rõ nghĩa một số từ ngữ cụm từ.
Link phần A nhé:
Link sub:
Mọi người nên nghe, học thuộc các từ mới trước sau đó mới nên nghe sang phần để hiểu rõ hơn ý nghĩa của câu chuyện
#Covid19 #Hãyởnhà! #learn Chinese #luyennghetiengtrung #truyencuoitiengtrung #nhungcauchuyentiengtrunghay #中文 #chinese
======================================
Hãy đăng kí ( Subscribe ) để xem thật nhiều video nữa nhé

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh của mình nha!

Nguồn: https://atgbook.net

Xem thêm bài viết khác: https://atgbook.net/hoc-tieng-trung/

49 COMMENTS

 1. 听故事学中文,听的越多学的越好。大家好这里是故事解读,解读故事“休息和工作,你要哪一个”,“休息和工作,你要哪一个”。诶,休息和工作你选哪一个。。。?

  休息。Uhm, 

  你呢, 休息的工作你选哪一个?

  我觉得啊因为我是一个很喜欢工作的人,啊。。。所以我可能会选择工作

  星期六也工作吗?

  对!然后, 

  星期日也工作吗?

  差不多!

  星期一,星期二,星期三,星期四,星期五都工作,

  就是会每天睡得很晚,会熬夜嘛!

  啊,现在你每天,有的时候会to postcast 语言, 对吧。 

  对!像我们今天先是晚上十点半我们还在录节目

  因为今天已经是星期二了然后我们星期四之前必须要把节目做出来。然后需要找人去做转写语音转写

  对!所以现在我们选择了工作,对不对,      没错,

  诶,那你现在这份工作强度压力大吗?就是你有很多时间休息吗?

  我现在这份工作,现在还好吧。我觉得跟刚刚工作开始开始的时候比现在轻松很多。

  为你有经验了,对吧,   

  对。因为我熟悉了嘛!

  就是你的一起工作的人同事也熟悉了, 然后你工作的内容也熟悉了,

  没错,但我记得我刚刚来我们公司工作的时候我每个星期六都要加班

  这让我想起了就是我第一份,人生当中的一份工作。在那里?

  那个时候在北京就是研究生还没有毕业和研究生的最后一年我就找到了一份工作,

  很厉害哦,

  哦很厉害因为我很喜欢学习嘛,所以我就很很早很早找到了工作

  但是很辛苦,因为每天从学校到工作的地方我要先坐公交车,再坐地铁然后再坐学校的校车就是我单程大概需要两个小时时间。

  比如说你每天早上5点半起床,

  对5点半起床然后7点半到到你工作的地方,

  没有8点,差不多8点才到学校

  Woa,我的天啊!

  对啊!

  很辛苦啊!

  非常辛苦然后下班的时候,好像是4点还3点半下班吧然后还要花两个小时时间回到学校每天就是花在路上的时间就四小时了

  你知道吗就让我想起来接在中国很多的大城市年轻人的生活都是这样的,     对!

  他们最近, 不是, 大家都在说996吗,

  什么是996 啊,

  996就是你每天从早上9点上班到晚上9点下班,是99嘛,

  12小时的工作时间,对!每天12个小时。

  6的,6的意思就是说从星期一工作到星期六所以叫996。

  这个听起来很辛苦,非常辛苦。

  我第一次听996 还以为 是999 感冒冲剂

 2. cô ơi cô nên chèm sub ạ tại nhiều người vừa mới học chỉ nghe thôi chưa đủ hiểu ạ

 3. Các bạn học thì dễ nghe vậy chứ đi làm giao tiếp thực tế gặp tụi china ở vùng miền núi thì nghe hiểu được là mới hay. Giọng của họ nói rất nhanh , nuốt chữ, có người thì nói ngọng ngọng nữa,mỗi vùng ở china khẩu âm đều khác nhau. Hehe

 4. Ôi nghe anh chị nói thật sự rất hay luôn, đối với những người chỉ học sơ cấp như em thì chỉ nghe được 50% thôi còn 50% còn lại phải chi ad dịch nghĩa nữa là ok 😞

 5. Mình rất thích chương trình này của bạn. Nhưng mình có ý kiến một chút. Các bạn có thể cho thêm phiên âm và phụ đề tiếng việt thì tốt biết mấy vì còn một số từ mới mình chưa biết nghĩa nó như thế nào

 6. 你们的节目对我非常兴趣,谢谢你们!你们可以帮我看文件与拼音吗?我因此吧汉语进步一点儿!

 7. Nếu có phụ đề tiếng trung nữa thì thật tốt ! Dù sao thì cũng nghe rất hay luôn

 8. oh. thật bất ngờ mình nghe được 80%. ko thể tin nổi. dễ nghe, ko nhanh, ko chậm, dùng từ đơn giản, rất phù hợp với người đang học như mình ạ

 9. ui giọng đọc hay quá, rất rành mạch dễ nghe, mình đg luyện nghe, rất cảm ơn tác giả nha

 10. 哈啊哈,很喜欢这两位老师谈话中用的说法和解释名词,很搞笑,特别是女老师。希望以后频道有更多像这样有趣的视频。

 11. 多谢你给我们非常有意思的视频。希望越来越多这样的视频。再一次感谢你。

 12. 所以找一个同样收入,又心仪的工作,容易吗,并不容易,很难,对不对。然后,怎么办啊。那裸辞可能就意味着失业,裸辞什么意思,裸就是裸体不穿衣服嘛。那就是什么都不要了就是你还没有找到下一个工作就把现在的工作给辞了,对,叫裸辞

  我来考考你啊你说如果你没有准备好考试。然后你就去了,你叫怎么,什么都没有就去了那叫裸考,裸考,那我再来考考你什么衣服都不穿睡觉,我睡。裸辞,裸考,裸睡,希望大家能记住这这三个词

  裸辞可能就意味着失业,裸辞可能就意味着什么,失业,失业,是去没有了没有了,业就是事业,事业工作,事业工作,没工作了。裸辞可能就意味着事业,那裸考可能就意味着什么,裸考可以,可能就意味着零分

  裸睡可能就是意味着,睡一下,睡了很舒服。第二天闹钟正不行,没错,你不用去挤公交车了,不用去上班了。老板就直接说你别来了。所以裸睡可能就意味着裸辞,裸辞可能就意味着失业,那种焦虑和不安比起加班更让人受不了

  没有工作,会让一个人感觉怎么样,很焦虑啊.很焦虑,诶怎么办,怎么办,没有工作怎么办,很着急很着急,可是却没有一个办法是不是,对,然后不安,不安就是焦虑吗,就是觉得不安全了,坐着也不是,站起也不是,躺着也不是,怎么也不是,在家里面也行,出去也不是,玩抖音也不行,看电影也不行,看快手也不行,需要干嘛都不行

  就是心里面就不舒服,就不安。你觉得如果她如此的话她有这么多的焦虑和不安, 她能收到了吗?哎呀我最怕焦虑和不安了。我觉得就心里有事让我焦虑,还不让我加班了,就加班…..

  但是你说你又没钱,然后又没有工作,然后又没有男朋友。这算什么样特别是在中国压力很大就看能会非常的焦虑,非常的头疼,非常的不安,你感觉得在别的国家的年轻人有这些焦虑吗。我觉得年轻人都有焦虑和不安吧

  但是并是一定是加班带来的焦虑和不安,应该有别的事情带来焦虑和不安,对对,

  那你现在的工作有什么焦虑和不安的地方吗,

  有啊,就是我现在教的学生他们年的比较小吧。

  初中生,初中生他态比较有活力嘛,然后比较调皮。所以我的学生里面有有一些很调皮的

  然后这些学生让我上课的时候非常焦虑和不安。比如他们会走来走去的,然后他们就是他们不听嘛。然后呢想起这些学生我就很焦虑,很着急哦,对呀。然后你知道嘛,晚上睡觉做梦看到他们。然后是什么常常会看到自己学生,对。噩梦对,这是我的焦虑和不安,你呢

  我会担心说我能把我的工作做好啊,然后,你好高上啊,没有啊。(就是联想公司挣到钱的行公司要挣到钱包给炒了吗).那我就辞职了。虽看你在你的公司是做比较重要的角色的,听故事学中文,意味着你又尴尬了

 13. 而且是这钱用来做什么事情了。她除了做账还要做什么,她还要做领导告诉她的每一项每一分繁杂工作,繁杂,繁杂听起来就很复杂听得很烦很多很多。而且不好做,而且很麻烦,很难做,对,很复杂的工作,

  对 ,烦就是烦多,多的意思,杂就是复杂,不好做又多又不好做。她的领导真不是一个好领导,给她很多工作。不是一个好老板,

  啊所以说领导就老板的意思,对,领导这个老板,

  那交代完成,领导交代的各项繁杂工作,交代什么意思就是告诉的意思

  但是常常是领导交代,老板交代,你爸妈交代,你奶奶交代,就是那些比你重要的人告诉你的交代。比如说老师交代,校长交代,你不能说,你可以说我爸爸妈交代我了,专昨夜就要睡觉但你不能说我交代我爸我妈。出去给我买什么东西回来。重要的人,对别人说的事情,对了

  她要对着电脑做账,以及完成领导交代的各项繁杂工作,以及就是和,对不对,对啊,就是和的意思,还要对的电脑做账和还要完成领导交代的各项繁杂工作。只不过这个和不可以放在一个句子的后面。但是以及可以

  很多,很多说英文的人他会说,啊今天我去了商店和我吃了冰淇淋,但那是不对啊, uhm, uhm.       

  单休就等于没有周末。所以,只有一天的休息时间就差不多就是说你没有周末。为什么你没有周末

  因为周日的时间你要用来处理一些生活琐事啊,什么样的生活琐事,比如说去交个电费,洗衣服,对,去买个菜,打扫卫生,对,还有什么,就是这些你你总是要做的事情,对,每个星期都要做的事情对对,洗衣服啊,买菜呀。就是些事情, 对,琐事,生活琐事,对对,

  就她会觉得单休就等于没有周末,真的,是没错。

  因为周末的时间大多数用来处理一些生话琐事。然后为什么为什么下面发生什么事情,

  所以周日你用来处理生活琐事你第2天就是周一了吗,紧结者就是中第2天马上马上就是周一了紧接着就是新一周的循环,循环就是又是从星期一到星期六对对

  对啊就周一会去工作然后加班加到周六。然后周日处理生活琐事,然后又是周一又工作,然后又周一又加班牙又是中日又要处理生活做事,就是一直不停的都是从星期一到星期六然后星期日处理所示然后又是星期一到星期六。然后又是星期一到星期六星期日处理琐事都是一样的吗。没有变化从周一到周日就是做着同样的事情

  如果这样的话这样循环的话,那她会有娱乐的,会有玩的时间吗?几乎很难有休闲娱乐的事情,几乎没有没有休闲娱乐的时间对了就有一点点相当于几乎没有。那一般如果有时间的话就你会做什么, 休闲娱乐的事情。那是我的话我可能就自己在家看电影吧

  我这也算休息,要不然就是我朋友找我去吃个饭。我可能就当然了我肯定去买衣服.  还有呢,还有的话,你能就唱歌吗,对呀,我年轻的会唱歌还挺流行的,我现在好像也不流行了吧,好像不都看抖音怎么那么,现在都看手机了,而且可以在手机唱k 歌啊,没错没错,对啊

  虽然每天都会闪现辞职的念头但吴梦颖还没有一次真正提出过。所她每天她快乐不快乐,不快乐。你怎么知道他不快乐你。因为她每天都想着辞职每天都想着和她的工作说再见。每天她的脑袋里面,脑袋里面有两个字“辞职”不干了.每天脑子里都会闪现实的念头。但只是想一想,但是不可以做,因为不现实

  她辞职以后怎么样过自己嘛,对啊,

  她没有工作了,没有钱来交房租啊,对啊,又不好意思给爸妈打电话要钱,对吗,

  所以她有没有告诉过她的老板说过不干了,我要走人。

  没有,但吴梦颖还没有一次真正提出过,没有说出来,没有一次真正的说出来。她的脑子也想一想,这是自己想一想

  你知道,有时候,我累的时候,我脑子里想有一天等我有钱了等我找得更好的工作了就告诉我现在的老板,黑,我不干了,再见,就想越觉得很爽,你知道吗,没错,可是从来没有真正的说出过,因为还没有找到更好的工作。虽然每天脑子里都会闪现实的念头但吴梦颖还没有一次真正提出过

  甚至她没有把对加班的不满表现出了,所以她有没有让她的老板知道他不高兴,没有啊,她甚至没有把对加班的不满表现出来她对加班,加班就是你要工作更多的时间嘛,就是星期六要工作或者周一到周五要工作到很晚很晚,这个叫加班

  那她对加班就是高兴还是不高兴啊,不高兴,她不满呀,对对,加班不满意义。但是她老板不知道,是吗,不知道。因为她没有表现出来,不过她表现全是什么样的。如果表现出了老板就能看见,这个吴梦颖每天来这里工作都不开心了。而且好像她常常和她的同事以及讨论辞职对对对

  为什么她没有把对加班的不满表现出来,为什么,

  为什么她没有把对加班的不满表现出来,为什么,

  因为如果她告诉她的老板她不满意。那她的老板就会对她说,那你走吧。因为你走了我们还可以找个别人来代替你。我们不怕找不到新人。对,讨厌。因为那可能意味着她会失去这份工作

  因为那可能什么着,她会失去这份工作,

  意味,意味,那可能意味着她会失去了这份工作,

  就是说如果说出来了我的表现出来了,她就没有这个工作了,对。就是如果她表现出来她的不满意然后她就会失去这份工作就是这样事情是前面的事情发生了后面自己就会发生

  你觉得在在别的国家不会也是这样,

  就是如果你表现出对加班的不满,对你的工作不满。然后你可能就就意味着这份工作,对不对,我当觉得不会吧,要看什么工作。如果这个工作老板觉得只有你可以做,别人不做不了那如果你表现出不满了

  老板会问你说你怎么了最近看你们太高兴。我怎么可以帮你解决你现在不满意,你知道吗。所以我就要看,不一定,所以意味举个例子。比如说比如说如果一个男孩子一直给你发短信,总给你发短信就意味着这个男孩子喜欢你。真的吗,对啊,

  如果他不喜欢你,那为什么一直给你发短信呢,那如果一个女孩子,一直给我发短信,因为什么,

  那是因为这,我欠她钱呢,因为她很寂寞吧。她想找一个人聊天,哦,如果我的孩子一直哭,那因为什么,那因为你不是好爸爸。因为他肚子饿了。因为你长大太吓人了,他才哭。哈哈哈

  听故事学中文,所以她没有,诶,如果你一直说听故事学中文,因为是什么,我一直说听故事学中文。因为你常常在我们聊天的时候说听故事学中文,那因为是什么。因为我不知道说什么呢,因为你觉得太不好意思

  没错,她没有勇气对加班说不

  对因为那可能意味着她会失去这份工作,她没有勇气对对加班说不,她不敢,她不敢不敢对老板说再见,对,对老板说不,对,加班硕不需要勇气,需要勇敢,所以如果,有点像先喝点酒,才有勇气,对了,做什么事情需要勇气

  做什么事情不需要勇气呢,比如说你对一个女孩子说我喜欢你肯定需要勇气吧。然后如果你想对一个男孩子说我喜欢你更需要勇气了,,😂,对对对,没错,我同意了,好想你没有什么勇气,我表。。。,那你喝点酒有勇气吗,对吗,对。好但我应该不要说呢

  我是觉得有的时候,我在工作的地方就表达相反你知道吗。就比如说不太敢,就感觉得可能遍布在我的想法但是你知道什么可以帮我吗,什么? 咖啡可以帮我,有的时候觉得喝点咖啡, 我就我就敢做我就有勇气了

  听故事学中文,你在听吗。如果你在听的话你就知道下次你没有勇气的时候你就喝点咖啡,说不定你就会有勇气了。因为我是一个不常喝咖啡的人是我喝点咖啡我就大脸你知道吗,但是你要是一个常常喝咖啡会觉得这个咖啡应该也不好用了

  找一个同样收入有心仪的工作并不容易。找一个同样收入又什么的工作并不容易。 心仪的工作,作找一个同样收入有心仪的工作并不容易

  心仪,喜欢的,哦,就是心里面中意的,心里面喜欢。所以后除了说这个女孩子我很喜欢你还可以说这是我心仪的女孩,对

 14. 当时不是名校毕业又没有足够财务经理吴梦颖还是接受了什么

  霸王条款,霸王条款就是你不能说不,必须是说好,否则说免谈,否则就没有工作了,就是非常不合理的规定可以说是“霸王条款”。 没错,如果你觉得不喜欢你走吧,对呀,无所谓,对,外面有很多人等着呢

  你来我们公司工作也可以,但是我一个月只能给你200块钱要不要,不要。那不要你找到别的工作。不要就走人,对,哦,这个意思,所以你,哦,还是来吧,因为找不到别的工作。uhm,uhm, 

  那当时不是名校毕业,这个名校是说,有名的学校,

  有名的学校比如说对中国的名校大家会想起北京大学,北大清华,对,清华大学和复旦复旦大学在上海,

  还有呢,同济同济在在上海吧, 对, 还有中山大学

  中山大学我的母校在广州也是有名的学校, 还有北京师范大学,也算的名校,对,

  当时不是名校毕业又没有足够财务经验的吴梦颖还是接受了这个霸王条款。所以她说不还是说好,

  她说她和老板说了好我未来工作好我会做996

  好我会接受这个不合理的规定,对,

  为什么呢她为什么要接受这个霸王条款的。

  我觉得很多刚毕业的学生其实她不在意有没有星期六,她想最想得到的就是有一份工作可以接纳他的公司

  然后可以给她钱让她有工作经验才开始。这事就是刚毕业的学生最在乎的。因为你知道年轻的时候啊就多工作一天其实也感觉不到什么,就身体特别好你知道。只是我相信我年轻的时候就我哪怕是周六周日都在备课都在工作我也不觉得累。真的,还觉得很开心.

  我不会,我觉得我还想需要一个周末的,真的但你刚说对的。因为你看她是怎么想的,对于已经找了小半年工作的她来说,有份能养活自己的工作要比过周末来的更迫切

  所以她在这份工作之前她已经找了多长时间的工作了,她找了快半年了,找了小半年小半年小半年是几个月,小半年就是六个月嘛,小半年就是快六个月了嘛,还没有六个月,对小半年可能是找到了四个月,五个月了,对了。她一直在找工作但没有找到工作,小半年。所以如说你小半年都没有工作的话

  那你会有很有压力,

  对不对,对啊·因为每个月要交房租,房租很贵,

  还有吃饭,穿衣,坐车,对,

  然后女孩子又想买几件漂亮的衣服穿嘛。

  我觉得我当时在北京工作一个月赚5600块钱。我记得就一个月6000块钱然后它扣税嘛400块钱然后我每个月到账的钱是5600

  那是2010年。然后当时我的房租是1500,然后呢,就是只有4000块钱,对吧。然后那个衣服特别贵,一件衣服一件衣服800, 衬衫是500块钱。然后裙子什么的就600。你想想你再买买点买个菜,是吧,去和朋友出去吃个饭,再看看电影就没了

  然后再买两件衣服参加一个会议,真的没钱。怎么不找个男朋友啊,这不是找到你了吗?

  化了小伴年的时间找到了你,那你接受我的霸王条款,

  有什么霸王条款,要我还11点,那个做 “听故事学中文”的节目,不做套就免谈

  所以对于已经找了小半年工作的,对她来说什么更重要她更需要什么,

  需要什么一个工作,需要什么样的工作,

  一个一份能力养活自己的工作,能养活自己的,对,

  就是你你你有工作,才有钱,才能买东西吃,你才能活,不会死

  能把自己养话,有吃的,有住的地方,对,因为当学生的时候你的父母可以养活你,每月给你打钱,微信转点钱。你毕业之后就不太好意思了,对,收到了文凭你毕业之后还管你爸妈要过钱吗。

  毕业之后没要钱来啊,我读书的时候就不用要钱了

  我有这份工作的时候因为我当时给你说我存不下钱吗。所以我还管我爸要了2000钱,那时特别不好意思。你怎么叫你爸呀。就说“爸,我最近没钱了,能打我钱吗”

  我一想很清楚就是我刚工作的第3个月吧就是因为交房租吗。然后要有押金,你知道嘛。就是就是找房子然后之前你好像要先交两个月的押金。就是那我就没钱了。你知道吗?爸爸打了4000块钱。真好

  好,对于已经找了小半年工作的她来说,有份能养活自己的工作要比过周末来得更什么, 

  迫切,迫切就是我更需要这个更重要是,对了,我现在就需要我就迫切,我马上就要,对,很迫切,对,

  我现在迫切地要吃一碗泡面,我现在迫切的想去唾了,我饿了。我现在迫切的想有一份每个月能给我很多钱 的工作。只要我能养活自己,养活的孩子。好,所以说她会觉得一份工作比有一个周末更重要。对,她会觉得周末还好吧

  但是我需要钱需要交我的房租,钱需要钱买衣服,需要钱买吃的。

  如果你没有这个钱买吃的话,你有周末有什么用的。

  而且你知道过周末最不好的地方什么,是什么

  因为过周末要出去逛街,已逛街就是花钱。因为你和朋友去逛街,人家买东西,你不买那觉得特别寒酸,特别没面子。你知道嘛,

  没错没错,比较社交上会比较奇怪比较有压力,对对,除非你躲在自己的房间里不出去哪不是很无聊嘛

  从那时起,她就过上了“单休”的生活,

  所以从接受了这个公司不合理的规定。从接受了这个公司的霸王条款。那个时候开始,她就过上了什么样的生活。“单休”,她就过上了单休的生活。单就是一个,一个,休就是休息,就是一个休息日的生活

  哦本来是每个星期,每个星期,有星期六和星期日,两天休息,对不对,本来是双休,对是双休,两天。现在是单休。所以她没有没有星期六了,几个例子比如说一个人睡的床单人床,两个人说的叫双人床,三个人睡的床,大床

  小孩子的床呢,儿童床啊,小床小孩床。

  哦你一个人骑着自行车叫什么,

  单人自行车,单车单车,这是台湾说法嘛,对台湾说,香港会说吗?

  然后陈奕迅有一个首歌可以听叫 单车,他是香港人,他说单车。

  小孩子的床呢,儿童床啊,小床小孩床。

  哦你一个人骑着自行车叫什么,

  单人自行车,单车单车,这是台湾说法嘛,对台湾说,香港会说吗?

  然后陈奕迅有一个首歌可以听叫 单车,他是香港人,他说单车。

  那女孩子每个周六当别的女孩子挽着男朋友逛街时,就别的女孩子会和男朋友一起逛街嘛。因为她不用星期六工作,对呀。所以甜甜蜜蜜非常快乐, 挽着男朋友的,胳膊去逛街,牵着男朋友的手,还是挽着胳膊比较幸福

  天热,挽着手就不幸福了,不管天热天都幸福,对对,没错没错, 你有安全感嘛。当别的女孩子挽着就是用手啦着,挽着男朋友逛街时,吴梦颖做什么? 她要对着电脑做账,以及完成领导交代的各项繁杂工作

  她对着电脑做什么,做作业,做账就是用它做财务的吗,对,那么做账的就是看那个公司这个月花了多少钱挣了多少钱等等等等。这个账是吗?因为是财务了保持这些记录就一张纸上面是五月一号花了多少钱五月二号进了多少钱,对,象账单是吧,没错,

 15. 这让我想起了我本科毕业的时候,你找本科是在师范大学就是培训老师的挺大学吗。然后我们就是大三的时候开始找工作。然后就很多学校在面试老师的时候。然后就直接说只招我们需要的只招男老师,女学生免谈。你知道多气人吗?对,

  在中国有很多这样,对性别的歧视,对性别的歧视,

  比如说对年龄的歧视,是吧,对。比如说你会发现大学毕业生去找工作。然后有的公公司会说: 哦我们只招男生,哦我们指着女生或是说我们指着怎么。。24岁一下,什么只招1986学校的学生

  Uhm, 所以有很多这样气事了。

  不是1986学校免谈。不是24岁一下免谈。

  而且还说什么五官端正,是吧。。

  长得好看,这个样子,对对,因为,人要靠脸吃饭

  我记得就是我以前在读大学的时候做的简历上面都要放一张照片。

  没错没错,对,在中国的时候,简历上要放一张照片

  对,我大学同学很多,就是为了找工作就故意拍照片,然后穿着很漂亮的西装啊,然后女学生,然后化妆啊.

  而且的中国照照片的时候,照照片会给你修改,是吧,把你弄得很好看的,

  对,就把你脸上的有什么黑点,还有什么皱纹青就全部抹掉了,对,对,年轻十岁了,看起来不像你自己了吧,没错,

  所以她10年前就到北京一家私企做财务工作, 然后在面试的时候时候呢老板说我们公司的规定是每周工作六天。如果你不能工作六天的话,也不要来我这工作了,

  那她怎么办呢。你觉得这个规定合理不合理,

  我觉得作为找工作,

  别说了,当然不合理啊,不合理,不合理,不合理,对啊,美好的周六周日双休日去哪对啊,

  非常的不好,非常不合理,对,

  我觉得中国还没劳工的保护,就是很差了。最近马云还说呢我被别人给抨击了一下,给登记了一下. 为什么,马云说996是福报,他就是说如果你能够在阿里巴巴电的公司工作的话,那他是996

  对你的感觉很幸运因为你在阿里巴巴工作

  我觉得马云说这样的话就是蛮可惜的,怎么说这样的话呢, 看不起的。

  uhm, 可是也可以理解他因为阿里巴巴是他的公司吧,所以他觉得他很骄傲。阿里巴巴不是他的公司啊,是有股东的啊。

  就是他建起来的,对不对

  但我觉得像阿里巴巴这么大的公司。他应该应该是有更多的保护劳工的这种意思。因为你想入阿里巴巴的这样的话那别的工资肯定跟会996了,就是相互相反更不会他没有没有做一个好的榜样,uhm,

  想阿里巴巴这样的大的企业,它是行业里面的领头羊领军人物。所以他其实应该给下面的企业,小企业树立好榜样保护他的工人, 让他们有休息的权利。你是这个意思

  可是人在挣钱的时候钱更多了就自然就想赚更多的钱.有时候可能会忽略她的老公的感受吧。马云他挣那么简单,他的工人他的员工每个月这么点钱,不说不说,你可以试试去阿里巴巴多少工作然后有一天做高层然后可以改变他们的这个劳工保护政策

  我更喜欢给大家讲故事听故事学中文听的越多学的越好。

  那你好好保护啊,因为你说是老板。不要让我星期六要工作好不好,

  你是我的老板。你已经让我加班了现在都晚上11点了我还在说,好赶快一点

  虽然不合理, 但当时又不是名校毕业, 又没有足够财务经验的吴梦颖, 还是接受了这个霸王条款。

 16. 因为他是上市公司他们有股东啊,而且他们的老板不是国家的,都是私企吧

  所以四年前她进入北京的一家私企做什么工作,

  财务,做财务工作,财务工作就是和钱有关,啊就是管公司这个月挣了多少钱花了多少钱,是吧?Uhm

  第一次面试时,就被老板告知,公司规定每周工作6天,所有部门周六都要在岗

  所以弟一次面试这份工作的时候老板告诉吴梦颖什么

  老板说我们公司每周工作六天星期一星期二星期三星期四星期五星期六都要工作,

  是公司的规定规定,就是公司告诉他的工人

  我们要你们做什么,没错,一定要这样做。

  那你现在工作的地方有什么规定,你觉得是不太不太合理的,你不喜欢的规定,

  比如说我现在工作的公司说你星期一到星期五,星期一到星期四不可以穿牛仔裤,哈哈哈,uhm,

  我现在工作的这个学校我不喜欢的地方是每天每天放学的时间太晚。因为我们学校规定每天4点半老师才能离开学校,那我知道很多学校其实老师3点半就下班了所以我不喜欢学校这个规定,

  那有什么规定是你喜欢的呢

  噢,有一个规定我挺喜欢的就是去年开始学校规定学生来到学校以后不可以把手机拿出来,

  ✌️✌️原因为有一年就是学校没有这个规定嘛。

  然后学生就上课的时候常常在我不注意看的时候就把手机拿出来了

  所以对老师来说,学生上课不玩手机,会好很多。

  对啊,这样就是老师会轻松很多嘛, 

  没错。所以这个规定挺好的。

  那你们公司有什么规定是你喜欢的吗?

  我们公司啊,我们公司规定不可以加班,每天加班了必须要回家,

  woa, 你可以介绍吗,我去你们公司工作嘛, 好呀好呀,听起来挺容易的,

  对。因为我有笨一点啊,要做一些容易的事情,

  不会你就是公司的老板吧,

  啊啊啊,听故事学中文听的越多学得越好,

  所以吴梦颖第一次面试的时候就被老板告知,老板就告知她,告诉他,我们公司规定每个星期工作六天,是所有的部门周六要在岗吗,

  对,所有部门周六都要在岗,

  在岗就是什么意思

  就是要去上班,要在那儿,人不可以在家,里面在公司,

  一般公司有哪些部门了

  公司哪些部门要看什么公司吧,财务部门,财务部门,人事部门,人事部门就是负责找新人的,对吧。

  负责培新的这种,财务部门,人事部门还有什么部门,公关部门,市场部,对,市场部门就负责卖东西的,是吧?销售的,还有什么公关部门就负责这个搞关系的是把外面的人建立关系的对

  但是如果不能接受免谈

  就是如果你觉得一个星期不可以工作六天一个星期不可以六天在岗. 那就不要来我这工作就免谈,就咱们就别说了,我们就别,你就回回家去吧

  从哪来着回哪来,回去找别的工作去吧,对,就免谈就咱就不要说了就免谈的意思。

  咱们在不知道是所有国家都是这样吗。我们在中国也得很多时候,好像企业,企业,企业,对,企业他的权力更大。然后一个小小的员工,你没有什么,说话的,这种这种,没有什么权利能力吧,对,

  老板说这样,你说哦,好吧

 17. 挤公交,坐公交车。

  你怎么知道,

  因为上面说在路上挤公交

  哦,挤公交就是挤公交车,对,

  就是公交车上人很多嘛。那你就不说坐公交了,坐公交是说可能说还有个地方有个位置,挤公交就说公交车上满满的,很挤都是人( 8’)。

  所以如果说地铁上人很多怎么说,

  挤地铁,挤公交,挤地铁都可以,挤火车

  有的时候人非常非常多,对不对,对。

  所以她每天被闹钟振醒的时候。然后在路上挤公交的时候。她会, 她会想什么,

  她会想不好的事情,因为这些都不是大家喜欢的事情,因为你不得不起床,不得不

  挤公交, 你知道挤公交的时候有多人会踩你的鞋子啊,有个人会碰你一下啊,很热

  对啊,然后有个男的,很恶心然后会规摸你一下,很恶心,对

  就是在这种上海,北京,广州,深圳很多省会城市不会这种生活情况是每天的生活场景,没错没错

  所以她她脑子里会闪现出100遍辞职的念头,

  我不要做了,我讨厌我现在的生活

  我不想工作了,我要辞职,我要吵了的老板

  我要跟我的老板说我不想干了bye bye, 

  所以辞职是什么意思,

  辞职就是告诉她的老板说我不做了再见。我走人了

  她会在她的脑子里面她会想一次吗还是想很多次。

  很多很多次,脑子里会显现出100遍辞职的念头,

  会显现出100遍辞职的什么,

  念头,显现出100遍辞职的念头,

  念头什么意思啊

  念头就是想法,哦所以如果说显现出什么,什么念头就是有一个想法的意思,

  对, 有一个想法,哦,

  29岁的吴梦颖这样形容自己上班时的心情

  29岁的吴梦颖这样说这样表达自己上班时的心情

  所以形容的意思就是说,说一个东西, 告诉别人, 描述一个东西对,对吧,好像是这个样子的,

  告诉别人自己上班时的心情

  她她是怎么形容自己上班时的心情的.

  她告诉别人说每天被闹钟振醒的时候,在路上挤公交的时候,我脑子里啊会闪现出100遍辞职的念头

  所以每天上班的时候,心情都不好,

  对, 心情非常很不好,很焦虑很不安。然后想然后想不干了,

  哦,然后她吴梦颖这个人是什么时候开始她这份工作的,

  4年前,4 年前她进入北京的一家私企做财务工作

  4年前她进入北京的一家什么做财务工作,

  私企,她进入北京的一家做财务工作,

  所以私企是什么意思,私就是私人,自己,企就是企业公司,就是个人的公司,

  私人的企业,对,

  比如说什么样的企业是私人企业呢。

  如果一个企业,它不是国家拥有的,而是个人,私人拥有的, 她老板不是国家的话,那这就是一个私企了,

  在中国有名的私企有什么呢?

  中国有很多有名的私人企业比如说华为(Huawei) 算不算, 他自己说他不是国家所有的,

  还有什么.海尔(haier)对,这些电器的估值,算吗,算是吧。

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here